Bagherwal Vanshavali

Statistics — Bagherwal Vanshavali

This family tree was last updated on ६ ऑगस्ट २०१७.

व्यक्ती
पुरुष
१२
४६.२%
स्त्रिया
१४
५३.८%
Total surnames
कुटुंबे
स्त्रोत
मिडिया ऑब्जेक्ट्स
संग्रह
Total events
३६
Total users
Latest birth year
२०१४
This information is private and cannot be shown.
Average age at death
७१
पुरुष: ६३   स्त्रिया: ८६
सर्वात जास्त मुले असलले कुटुंब
This information is private and cannot be shown.
कुटुंबातील मुलांची सरासरी संख्या
२.१३

सर्वात सामान्य आडनावे
Bhisikar, Bhore, Dongaonkar, Gahankari, Jinturkar, Khedkar, Killedar, Mudholkar, Pendhari

बातम्या
कोणतेही बातम्यांचे लेख सबमिट केले गेले.
Favorites
Slide show

या दिवशी
आजच्या दिवसासाठी कुठलेही प्रसंग नोंदलेले नाहीत.